::استخراج لیف ازساقه گیاه و انواع روشهای آن/بازرگاني كياني::

استخراج ليف ازساقه گياه و انواع روشهای آن : اين كار به كمك خيساندن الياف در شرايط مناسبي انجام مي گيرد، هدف از خيساندن اين است كه لايه خارجي كيوتيكل ساقه بكلي يا تا حدودي از بين برود. براي اين عمل ساقه را در مجاورت آب قرار مي دهند، تا بوسيله عمليات تخميري باعث جدا شدن قسمت هاي ديگر از لايه كيوتيكل شود . جداسازي الياف از قسمت هااي چوبي ساقه و صمغهاي گياهي را رتينگ  مي نامند كه به روشهاي مختلف انجام مي شود:
1- استخر
گياه را براي مدت دو، يا سه هفته در داخل استخري كه داراي آب ساكن است قرار مي دهند و بعد از اتمام كار،آب آن را خارج مي كنند و گياه براي مدتي در استخر باقي مي ماند تا خشك شود و باري عمليات بعدي آماده شود. اين روش معمولا در ايرلند به كار گرفته مي شود.
2- شبنم
عمل خيساندن گياه، با پخش كردن آن در مزارع به مدت چند هفته و به وسيله شبنم و باران صورت مي گيرد.به اين ترتيب رنگ گياه روي آن اثر مي گذارد و آن را تيره مي كند. اين روش معمولا در كشورهايي كه داري كمبود آب هستند به كار گرفته مي شود. بايد توجه داشته باشيم كه عمليات طولاني رتينگ و استفاده از اين روش مكن است باعث تضعيف الياف شود. از اين روش معمولا در شوروي و اروپاي شرقي استفاده مي شود
3- حوضچه
دسته هاي گياه به مدت سه روز در توي حوضچه هاي بتوني تحت حرارات 30درجه سانتيگراد خيسانده مي شود. با به كار بردن اين روش مي توان شرايط را كنترل كرد و در هر زمان اين عمل را انجام داد. اين روش كه معمولا در بلژيك انجام مي گيرد، پيشرفته ترين روش رتينگ است و محصول به دست آمده داراي مرغوبيت بهتري است.
4- جريان آب
در اين روش ساقه گياه براي مدت چند هفته در نهر آب قرار داده مي شود.حركت مداوم باعث مي شود كه عمليات رتينگ بكندي انجام گيرد؛ ولي مزيتي كه اين روش دارد، اين است كه بوي نا مطلوب عمليات رتينگ را كه به وسيله شبنم و باران، يا استخر ايجاد مي شود، ندارد و محصول به دست آمده بدين روش مرغوب است.
5- مواد شيميايي
اين روش به گونه اي است كه ساقه گياه را در داخل حوضچه هايي كه حاوي محلول كربنات سديم، سود كستيك و يا محلول رقيق اسيد هاي معدني است قرار مي دهند. عمليات رتينگ در مدت چند ساعت انجام مي گيرد. بايد توجه داشت كه عمليات به خوبي كنترل شوند تا الياف آسيب نبينند. علت اينكه اين روش با وجود سرعت عمل مورد استقبال قرار نمي گيرد، افزايش هزينه هاي عمليات شيميايي نسبت به عمليات بيولوژيكي است كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست.
جدا كردن الياف از قسمتهاي ديگر ساقه
بعد از عمليات رتينگ، ساقه را در هواي آزاد خشك مي كنند و سپس آنها را بهموازات همديگر قرار مي دهند و از توي ماشيني كه داراي يك سري غلطكهاي فلزي با تيغه هاي متعدد چوبي است عبور مي دهند. اين غلطكها به وسيله فشاري كه بر روي ساقه ها مي آورند، باعث شكستن قسمتهاي چوبي ساقه و جدا شدن آنها از دسته هاي الياف مي شوند.

شانه زني
پس از خرد كردن ساقه، الياف را از دستگاهي كه داراي يكسري ماشين شانه زن است عبور مي دهند؛ كه اين عمل باعث جدا شدن الياف ضخيم از الياف نازك مي شود. همچنين باعث مي شود كه الياف تا حدودي به موازات همديگر قرار گيرند. اليافي كه در عمليات " جداسازي شكسته نشده و طول آنها كوتاهتر نشده باشد، اصطلاحا " لاين" ناميده مي شوندو به اليافي كه شكسته شده اند‌ " تو"  مي گويند. عمليات شانه زني و كاردينگ مجددا براي الياف كوتاه انجام مي گيرد تا الياف به موازات يكديگر قرار گيرند و به صورت فتيله  يا ريو  در آيند. اليافي كه در عمليات جداسازي، شكسته شده باشند، براي پارچه هاي مرغوب نيز مورد استفتده قرار مي گيرند.
چتايي
چتايي از نوع الياف ساقه اي است. اين گياه در هندوستان، پاكستان و كشورهاي گرمسير و مرطوب به مقدار رياد كشت مي شود. طول ساقه آن به پنج متر و قطر آن به دو سانتيمتر مي رسد. عمليات رتينگ آن شبيه كتان است، به ويژه زماني كه اين عمل در كنار جويبارها انجان گيرد. باري كنترل عمل رتينگ ، هر روز يك نمونه از ساقه ها مورد آزمايش قرار مي گيرند و چنانچه الياف به راحتي از ساقه جدا شوند، دليل بر خاتمه عمل رتينگ و آغاز عمليات بعدي است.پس از جدا كردن الياف از ساقه، آنهادرا در معرض تابش آفتاب قرار مي دهند تا خشك شود. در پايان عمليات، الياف را  بسته بندي مي كنند و به كارخانجات ريسندگي مي فرستند. براي سهولت در اجراي عمليات ريسندگي، مقداري روغن به الياف افزوده مي شود.
چتايي تجارتي داراي رنگ زرد و قهوه اي متمايل به خاكستري است و شفافيت ابريشم را دارد. انواع مرغوب چتايي زير دست نرم و صاف دارند ولي نوع معمولي آن زير دست خشن دارند. مقطع ميكروسكپي اين الياف آن را چند ضلعي نشان مي دهد.
استحكام كشش چتايي بخوبي كتان نيست و نظر به اينكه الياف از نظر قطر يكنواخت نيستندو ديوارهاي سلولي آنها نيز داراي ضخامت يكنواخت نيست از اين رو، استحكام كشش آن در الياف مختلف متغيير است.
ساختمان چتايي طوري است كه امكان كشش طولي آن محدود است. وزن مخصوص چتايي 5/1 است. جذب رطوبت آن 75/13 درصد و در شرايط خيس تا 23 درصد نيز است و از اين لحاظ مي توان گفت كه بسيار آب دوست است.
مقاومت چتايي در برابر عوامل بيولوژيكي به مراتب، بيشتر از پنبه و كتان است و دليل آن، وجود مقدار زيادي مواد صمغي است كه باعث نگهداري الياف مي شود.
چتايي از الياف نسبتا ارزان است و به مقدار كافي در جهان توليد مي شود. مصرف عمده چتايي د رساختن كيسه و گوني براي بسته بندي و حمل كالاست. از الياف ظريف چتايي، د ر پارچه هاي پرده اي كه مصرف دكوراسيون دارند استفاده مي شود.
عوامل شيميايي روي الياف چتايي اثري شبيه به پنبه و كتان دارند.
كنف 
كنف از الياف ساقه اي است كه از گياه شاهدانه استخراج مي شود. از زمانهاي قديم در اكثر كشورهاي آسيايي اين گياه را مي شناختند و از الياف آن براي مصارف پوششي استفاده مي كردند. تاريخ مصرف اين الياف در كشور چين به 2500 سال قبل از ميلاد مي رسد. اين گياه بعدها توسط ساير اقوام شناخته شد و كشت آن در كشورهاي اروپايي و كنار درياي مديترانه نيز متداول شد. امروزه در اكثر كشورهاي جهان كه شرايط جغرافيايي مناسب داشته باشند اين ليف را توليد مي كنند.
طول ساقه اين گياه به سه متر و قطر آن تا دو سانتي متر مي رسد و براي استخراج آن مانند كتان و چتايي از عمل رتينگ استفاده به عمل مي آيد. نوع متداول رتينگ كه روي كنف انجام مي شود، رتينگ شبنم، يا مجاورت در كنار جويبار است. جدا كردن الياف كنف از چوب ساقه آن، آسانتر از كتان صورت مي گيرد.
الياف كنف از كتان ضخيمتر و رنگ آن تيره تر است و عملياتسفيد گري آن نيز مشكل تر است.
نوعي از الياف كنف كه در ايتاليا پرورش داده شده است، داراي رنگ روشن و شفافيت بيشتري نسبت به ساير انواع آن است و اين الياف شبيه كتان است. اين نوع كنف بيشتر در پارچه بافي مصرف مي شود. الياف اغلب انواع كنف استوانه اي شكل و در برخي نقاط داراي نا يكنواختي است. سلولهاي كنف مانند كتان داراي ديوارهاي كلفت و مقطع مركزي آن چند ضلعي و كانال مركزي داخل ليف وسيعتر از كتان است.
يك نوع الياف كنف به نام سون   در هندوستان توليد مي شود كه كيفيت بهتري نسبت به ساير انواع متداول آن داردو طول ساقه ي آن به حدود سه متر مي رسد و عمليات كشت و چيدن آن شبيه چتايي است. عمليات رتينگ آن در داخل آب انجام مي گيرد و الياف پس از پوشيده شدن ساقه از آن جدا مي شوند و يعد در معرض آفتاب و هوا قرار داده مي شوند تا خشك شوند.
اين نوع الياف داراي رنگ روشن و شفاف هستند و قدرت مقاومت آنها در برابر كشش، مانند ساير الياف سلولوزي طبيعي در حالت مرطوب بيشتر از حالت خشك آن است.

 

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به " بازرگانی کیانی |عرضه کننده مستقیم نخ جوت (نخ کنفی) و الیاف اکریلیک در ایران " بوده و استفاده از منابع آن با ذکر منبع بلامانع است.
Designed and powered by Aria +98 3622759391 www.GilaseAbi.net
©2012-2010- www.Kianitrading.com